Ubezpieczenia NNW

Oferta Ubezpieczenia

online  w 5 minut

Najtańsze OC i AC

wycena

 

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW zapewnia wsparcie finansowe w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku drogowego w kraju i za granicą.

Kupując w Allianz NNW, otrzymujesz:

 • Do 200 000 zł świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu - przy sumie ubezpieczenia 100 000

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to bardzo dobre uzupełnienie dla ubezpiecznia OC i AC.

To ubezpieczenie możesz kupić:

 • Przez telefon
 • Online
 • U agenta

Ubezpieczenie NNW chroni Cię przez 12 miesięcy 24h na dobę, w kraju i za granicą.

Świadczenie wypłacane jest w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem:

 • w związku z ruchem pojazdu,
 • podczas wsiadania i wysiadania z samochodu,
 • bezpośrednio przy załadunku i wyładunku samochodu,
 • podczas zatrzymania pojazdu, jego postoju lub naprawy.

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności TUIR Allianz Polska S.A. znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW przewiduje wypłatę następujących świadczeń:

 • w przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu – procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • w przypadku uszczerbku na zdrowiu wynoszącego przynajmniej 90% – świadczenie w wysokości równej podwójnej wysokości sumy ubezpieczenia (np. przy maksymalnej sumie ubezpieczenia 100 000 wysokość świadczenia będzie wynosić 200 000 zł),
 • w razie śmierci ubezpieczonego – 50% sumy ubezpieczenia (np. przy sumie ubezpieczenia 50 000 wysokość świadczenia będzie wynosić 25 000 zł).
 • Zniżki w pakiecie

Kupując ubezpieczenie NNW w jednym z pakietów, otrzymujesz dostęp do dodatkowych zniżek w stosunku do ceny poza pakietem:

 1. 15% w pakiecie Komfort Plus,
 2. 20% w pakiecie VIP.
 • Sumy ubezpieczenia do wyboru:

 1. 30 000 zł, 50 000 zł lub 100 000 zł
 2. 50 000 zł lub 100 000 zł w pakiecie VIP