Podróż

Oferta Ubezpieczenia

online w 2 minuty !

Ubezpiecz podróż

wycena

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie na podróż 

Ubezpieczenie podróżne zapewnia zwrot kosztów leczenia i szeroki zakres pomocy assistance w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w trakcie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą.

Ubezpieczenie turystyczne w Allianz:

 • do 1 500 000 zł na pokrycie kosztów leczenia za granicą
 • konsultacje z lekarzem w języku polskim

 

Ubezpieczenie w podróży Globtroter jest przeznaczone dla osób, które często podróżują w ciągu roku, przebywają krótko lub na stałe za granicą, wyjeżdżają na urlop indywidualnie lub w grupie.

Ubezpieczenie turystyczne może pokryć koszty leczenia zagranicą nawet do 1 500 000 zł

Możesz wykupić ASSISTANCE, który obejmuje organizację i pokrycie kosztów usług zaistniałych w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w okresie ubezpieczenia w Polsce.

 1. Dodatkowo ubezpieczenie w podróży możesz rozszerzyć o:
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie,
 • Business Assistancem,
 • Concierge - Osobisty Asystent,
 • Medical Assistance - Assistance dla członków rodziny,
 • Home Assistance,
 • Moto Assistance,
 • Bezpieczna kieszeń,
 • ubezpieczenie Assistance - kontynuacja leczenia na terenie Polski,
 • pakiet usług medycznych i Assistance po powrocie do Polski,
 • ubezpieczenie zdarzeń po spożyciu alkoholu w ramach kosztów leczenia i NNW.

W ramach tego ubezpieczenia zorganizujemy i pokryjemy koszty, które nastąpiły w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do wartości sumy ubezpieczenia.

W ramach tego ubezpieczenia gwarantujemy:

 • hospitalizację i leczenie ambulatoryjne bez franszyz,
 • transport medyczny do Polski niepomniejszający sumy ubezpieczenia,
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 gratis,
 • poszukiwanie i ratownictwo.

Dodatkowe usługi assistance w zależności od tego, czy prowadzisz firmę, czy potrzebujesz ubezpieczenia dla celów prywatnych:

 • Home Assistance,
 • Assistance Sport, 
 • Business Assistance,
 • Moto Assistance.

Ubezpieczenie zapewnia 80% lub 100% zwrotu kosztów poniesionych za wakacje, bilety lub noclegi w Polsce lub za granicą, jeśli z powodów niezależnych od siebie nie możesz wyjechać lub musisz skrócić wyjazd.

Twoje dodatkowe korzyści

 • Oferujemy unikatowe rozwiązanie na rynku All Risk - m.in.: możliwość rezygnacji z wyjazdu z powodu udokumentowanych zdarzeń w tym zaostrzenia choroby przewlekłej,
 • Nie musisz ubezpieczać wyłącznie wycieczek zakupionych w biurze podróży – ochroną obejmiemy także samodzielnie rezerwowanych noclegów (również przez Internet).

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • bagaż podróżny,
 • zwrot udokumentowanych kosztów opóźnienia bagażu.

Bagaż ubezpieczony jest na wypadek jego utraty, zniszczenia i opóźnienia w dostarczeniu do docelowego miejsca podróży. Ochroną objęte są rzeczy wchodzące w skład bagażu, czyli: walizy, nesesery, torby wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych.

Możesz również rozszerzyć zakres ubezpieczenia na wypadek utraty, kradzieży lub zniszczenia sprzętu sportowego, takiego jak np. narty, rower, deska do uprawiania snowboardu i jego odmian lub przenośnego sprzętu elektronicznego, jak np. sprzętu komputerowego, fotograficznego, audio-wideo.

Suma ubezpieczenia dla bagażu podróżnego wynosi od 400 zł do 10 000 zł.

W przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu powyżej 6 godzin zapewnimy 1000 zł na zakup artykułów pierwszej potrzeby.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym ubezpieczonego podczas podróży, w związku z czynami niedozwolonymi – za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno szkody na osobie, jak i szkody rzeczowe.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez osoby i zwierzęta, które towarzyszą ubezpieczonemu w czasie podróży i za które ponosi on odpowiedzialność.

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym możesz zawrzeć z sumą ubezpieczenia od 10 tys. zł do 1 mln zł.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące uraz ciała osoby ubezpieczonej lub jej śmierć.

Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy osoba ubezpieczona doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu lub w związku z wypadkiem poniosła śmierć.

Ubezpieczenie NNW możesz zawrzeć z sumą ubezpieczenia od 5 000 zł do 100 000 zł.