ZGŁOSZENIE SZKODY

 

Telefon

Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej konsultant zapyta Cię o niezbędne
do zgłoszenia dane, poinformuje o dalszej procedurze oraz udzieli
wszelkich wyjaśnień.

 224  224  224

e-mail

Wyślij uzupełniony druk zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów za pośrednictwem formularza elektronicznego (z wyjątkiem kradzieży pojazdu) lub mailem: szkody@allianz.pl 

 

List tradycyjny

TUiR Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa